foto1.jpg foto2.jpg foto3.jpg

Goese Mixed Hockey Club

De mooiste hockeyclub van Zeeland

 

Selectieprocedure

Selectieprocedure en afspraken 1e lijns teams GMHC

Afspraken die horen bij het spelen in een selectieteam:

We verwachten van je dat je naar alle trainingen komt en ruim op tijd aanwezig bent. Uitzonderingen hierop zijn ziekte, bijzondere schoolsituaties, speciale familieaangelegenheden. Huiswerk is geen reden om af te zeggen. Als je echt wilt, kun je school en sport plannen en combineren.

Je bent beschikbaar op de zaterdagen van de competitie, de oefenwedstrijden en voor andere belangrijke teamactiviteiten. Ook hier geldt: ruimschoots van te voren aanwezig zijn en afzeggen beperkt zich tot ziekte, bijzondere (school)situaties of een zeer speciale familieaangelegenheid.

Afzeggen gebeurt op tijd en altijd persoonlijk bij de trainer en/of coach en met vermelding van een goede reden.

Het afzeggen van een training of het niet verschijnen bij een training zonder af te zeggen kan resulteren in een plaats op de bank bij de (eerst)volgende wedstrijd(en). Bij selectieteams speelt het beste team voor die wedstrijd. Als je niet traint, mis je ritme en hoor je meestal niet bij de beste 11 van die week.

De spelers/speelsters/keepers moeten altijd uitgerust aan de wedstrijd beginnen. Voldoende (nacht)rust is daarom heel belangrijk. Vermoeidheid leidt tijdens de wedstrijd tot mindere prestaties (slechtere techniek en concentratie). Daarmee dupeer je het hele team.

Wisselbeleid: Het kan voorkomen dat sommige spelers/speelsters meer speeltijd hebben dan anderen.

In de winterstop is het verplicht om deel te nemen aan het zaalhockey. In bijzonder omstandigheden kan hiervan worden afgeweken, dit na akkoord van de betreffende coördinator. De technische commissie kan beslissen dat er ook in de zaal teams samengesteld kunnen worden aan de hand van selecteren. Het team waarin je in de zaal speelt is mogelijk niet hetzelfde team als op het veld. Zo ook kan het team van de herfstcompetitie anders zijn dan in de lentecompetitie bijvoorbeeld door uitbreiding van teams.

Selectiespelers / selectiespeelsters vervullen een voorbeeldfunctie binnen GMHC. Zij zijn het visitekaartje van GMHC en gedragen zich daar naar.


Selectieprocedure GMHC

Procedure selectieteams (A, B, C en D-lijn)

a) De spelers/speelsters/keepers van de selectieteams worden tijdens het seizoen tweemaal geëvalueerd (TIPS)door trainers, coaches en de technische commissie (TC). Spelers/speelsters/keepers van selectieteams komen niet automatisch in aanmerking voor een selectieteam voor het volgende seizoen.

b) Gedurende het seizoen wordt door de TC geïnventariseerd welke spelers/speelsters/keepers uit de breedteteams bovengemiddeld (in relatie tot het topniveau in dezelfdelijn) spelen. De breedteteams worden daartoe tweemaal geëvalueerd (TIPS)en de spelers/speelsters/keepers die hiervoor in aanmerking komen worden door de lijncoördinator TC doorgegeven aan de lijncoördinator TC. Betreffende spelers/speelsters/keepers kunnen, na overleg binnen de TC, voor één of meer trainingen van een selectieteam en/of de selectietrainingen aan het einde van het seizoen worden uitgenodigd.

c) Spelers/speelsters/keepers die nog niet bij GMHC spelen en de kwaliteit en interesse hebben om voor één van de selecties in aanmerking te komen, moeten zich op de gebruikelijke wijze aanmelden bij het secretariaat en kunnen dit tevens kenbaar maken bij de TC. Wanneer een speler/speelster/keeper zich gedurende het seizoen aanmeldt, wordt op basis van ervaring en na overleg met de betreffende TC coördinator gekeken of de nieuwe speler/speelster/keeper in de eerste,tweede of derde lijn van de leeftijdscategorie zal starten. Uiteraard kan een nieuwe speler/speelster/keeper zich aanmelden voor een selectietraining aan het einde van het seizoen. Ook is het mogelijk dat nieuwe spelers/speelsters/keepers direct geplaatst worden in een selectieteam.

d) Eenmaal voor de winterstop en nogmaals voor de meivakantie worden alle spelers/speelsters/keepers door de trainers/coaches beoordeeld aan de hand van TIPS-formulieren. De resultaten van deze beoordeling worden afgestemd met de lijncoördinator TC en vervolgens vastgelegd middels een digitaal evaluatieformulier in het speler-volgsysteem.

e) Daarnaast worden spelers/speelsters/keepers gedurende het hele seizoen beoordeeld tijdens de wedstrijden door scouts, aangewezen door de TC. Ook deze beoordelingen worden in het speler-volgsysteem vastgelegd door de lijncoördinator TC.

f) De samenstelling van de voorlopige eerstelijns-selectieteams, van zowel eerstejaars-als tweedejaars spelers/speelsters/keeper(s), wordt na de laatste competitiewedstrijd van het najaar, zaal en voorjaar vastgesteld door de TC. Dit voorlopige eerstelijns-selectieteam is een groep spelers/speelsters die heeft laten zien in aanmerking te komen voor het eerstelijns-selectieteam, hetgeen ook in het speler-volgsysteem tot uiting komt. Deze kerngroep hoeft geen selectieprocedure te doorlopen. Deze groep wordt aangevuld met spelers/speelsters/keeper(s) die verkozen worden in de uit de selectietrainingen en gegevens uit het speler-volgsysteem na afloop van de selectieprocedure. Voor sommige teams geldt dat de volledige selectie al eerder bekend wordt gemaakt. De definitieve selectie van 14 spelers/speelsters (inclusief keeper) wordt in de laatste weken van het nieuwe seizoen/competitie bekend gemaakt, dit geldt voor de najaarscompetitie, zaalcompetitie en de lentecompetitie. Bekendmaking geschiedt door publicatie op de website van GMHC, aangevuld met een gesprek van de huidige coach met de betrokkenen.

Technische commissie GMHC

 

Contact

Adres
Sportpark Het Schenge
Geldeloozepad 5i
4463AJ

Postadres
Zonnebloemstraat 32
4461PL, Goes
KvK 22032239

Sponsoren